Årsmøte

Signert protokoll

 

 

Årsmøte ble gjennomført 16 mars på Aure Gjestegård.

 

Styreleder Monika Wessel åpnet årsmøtet med og ønske alle velkommen. 

 

Kommunedirektør Håvard Sagli tok turen for og snakke litt om blant annet nye Aure torg, etablering av ny barnehage i sentrum, Taftøyan, Hyttneset og nytt næringsområde i Mjosundet.

Sagli snakket også om flykningesituasjonen i kommunen, og mangelen på boliger. Kommunen oppfordrer entreprenører til og bygge tilvisningsboliger for nye flykninger primært i sentrum, Leira og Tømmervågen. 

 

ANF hadde oppfordret politikerne i kommunen til og komme og snakke om deres planer for de neste 4 årene innen temaene næringsutvikling og energi.

Ordfører Hanne Berit Brekken (AP), Henning Torset (H), Erik Vullum (V) og Einar Ørbog (Frp) tok turen på årsmøte. Stine Wigum (SP) hadde ikke mulighet til og stille, men sendte et innlegg på video.

 

Mellom innlegg fra kommune / politikere og selve årsmøtet ble det servert pizza. 

Takk til alle fremmøtte!

 

 

Signert protokoll
0