ÅRSMØTE I AURE NÆRINGSFORUM

Velkommen til ÅRSMØTE I AURE NÆRINGSFORUM! 

 

Torsdag 10. Mars 2022 kl. 19.30 på Aure Gjestegård 

Vi starter møtet med informasjonsaker og går videre på det formelle årsmøtet etter dette.

 

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen Styret i ANF

Monika, Hans, Jan Einar, Ingmund og Ingvar

-------------------------------------------------------------------------------

 

Til alle som er interessert i næring i Aure

ÅRSMØTE I AURE NÆRINGSFORUM

Torsdag 10. Mars 2022 kl. 19.30 på Aure Gjestegård

Vi starter møtet med informasjonsaker og går videre på det formelle årsmøtet etter dette.

 

Informasjonsaker
Aure kommune: Kommunen orienterer om

·         Lokale byggeprosjekt (Politistasjon, barnehage)- muligheter for lokalt næringsliv

·         Sentrumsutviklingsprosjektet

·         Boligprosjekt Mjosundet

·         Taftøyan industriområde, salgsprospekt (for mulige lokale kjøpere?)

·         Tanker om status på de 300 arbeidsplassene fra Strategisk Næringsplan

·         Spørsmål?

 

Vindel, næringsutvikling og innovasjon:

·         Hva er Vindel og hva kan Vindel hjelpe din bedrift med?

·         Hyttneset – mulighetsstudium sirkulærøkonomi i forbindelse med Salfjord 2

 

Matpause med Gjestegårdens pizza

 

Årsmøte:
Godkjennelse av innkalling og sakliste
Valg av møteleder og sekretær
Valg av to personer til å skrive under protokollen
Godkjennelse av årsberetning og revidert regnskap
Godkjennelse av budsjett inneværende år
Valg
Vedtektsendringer
Medlemskontingent, priser
Innkomne forslag - Saker som ønskes behandlet må være sendt styret skriftlig innen 3. mars

 

Styret ønsker gamle, nye og kommende medlemmer i ANF hjertelig velkommen!


Styret i Aure Næringsforum
Monika Wessel, Jan Einar Gjerde, Hans Ramsvik, Ingmund Bakk og Ingvar Gjerdevik

Innkalling årsmøte ANF 10 mars 2022
0