To personer som peker og observerer

BESØK FRA MØREFORSKING

20. mars hadde vi besøk av Inge Fossen fra Møreforsking Marin i Kjørsvikbugen

Gjennom nettverket Marin Arena inviterte vi Inge Fossen fra Møreforsking Marin til en befaring og samtale med miljøet i Kjørsvikbugen. Inge, som har kontor i Kristiansund, ga uttrykk for viktigheten av å ha kunnskap om hva som foregår innen Marin sektor på Nordmøre. Tjeldbergoddenmiljøet er spennende, og ved ankomst fikk vi en omvisning på Norsk Hummer. Deretter hadde vi møte med TBU ved Arve Goa og Tjeldbergodden settefisk As ved Finn Christian Skjennum. Til slutt hadde vi samtaler og befaring på Salamar sitt settfiskeanlegg i Kjørsvikbugen.


Både Møreforsking og Aure Næringsforum fikk med seg konkrete arbeidsoppgaver fra første møte.

0 0
Feed

Skriv en kommentar