Hovedprosjekt reiselivsutvikling i Aure, økt verdiskapning

Mål:

Utvikle Aure kommune til en helårs reiselivskommune med fokus på jakt, viltopplevelser, lokal mat og opplevelser

 

En styringsgruppe har startet arbeidet med å etablere et hovedprosjekt som skal utvikle Aure til å bli en helårs-reiselivsdestinasjon og utvikle seg til en betydelig aktør i reiseliv Norge.

 

Bakgrunn og driver for å starte et hovedprosjekt er de to forprosjektene 

 

Styringsgruppe består av:

  • Eddie Freij - Aure kommune
  • Tore Weum - Kyststreif
  • Monika Wessel - ANF
  • Jan-Einar Gjerde - Leder forprosjekt hjort og utmark

Åse Ulfsnes (konsulent) - Var innleid av ANF for å ferdigstille forprosjekt reiseliv. Er nå innleid av ANF for å hjelpe styringsgruppen med underlag søknad M&R fylke samt politisk forankring Aure kommune - forberede hovedprosjekt.

 

Styringsgruppen har så langt hatt 3 møter og jobber mot å få ansatt en 100% prosjektleder i 2 år og i år tre skal det etableres en levedyktig forretningsmodell og organisering av fellesressurs og opplevelsene Aure skal tilby. 

 

Status november 2022:

Hovedprosjekt ble i 2022 satt midlertidig på hold grunnet utfordringer med å få på plass organisering. Nå er det i lag med Vindel bestemt at i Q1 2023 skal hovedprosjektet restartes og få landet en bærekraftig organisering.

 

 

Presentasjon bakgrunn hovedprosjekt
0