Fortsatt drift!

Begge fylkeskommunene ønsker å beholde hurtigbåten!

 

Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal innstiller på videreføring av det gjennomgående hurtigbåtsambandet mellom Kristiansund og Trondheim.

 

Forrige uke ble det kjent at politikerne i hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune ville beholde hurtigbåtruten Kristiansund – Trondheim som i dag. Nå er det klart at også Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker videreføring av hurtigbåtsambandet. Se Tidens Krav artikkel her.

 

Aure næringsforum har i lag med næringsforeningene på Smøla og Heim vært med å gi innspill i denne saken!

0