Heier på Nordlandet!

Aure Næringsforum heier på menneskene i Nordlandet grendalag og den jobben de gjør for å legge til rette for næringsutvikling i kommunes nordre del. Et arbeid som er viktig for hele Aure og regionen rundt oss!

 

Ole Ledahl, styreleder i Nordlandet grendalag skrive blant annet dette i gårsdagens leserbrev i Tidens Krav!

 

Det er meget stor aktivitet i Kjørsvikbugen og på Nordlandet for tida. Nordlandet er ei grend i vekst! Med alle arbeidsplassene og all den verdiskapingen som skjer på Nordlandet ser vi lyst på fremtiden, og vi mener vi kan være en viktig bidragsyter for videre vekst og utvikling av kommunen vår. En avgjørende forutsetning for å lykkes er at vi har infrastrukturen på plass.

 

Flere aktører innen aqua-næringen står nå foran store utbygginger på Nordlandet. Lumarine bygger ut sitt anlegg i Bioparken og vil øke antall ansatte fra 11 til ca 50 i løpet av kommende 3-4-årsperiode. Salfjord er i gang med veibygging til sitt anlegg på Tjeldbergodden, et anlegg som fullt utbygd innen 10 år vil huse 100 ansatte. 150 nye arbeidsplasser på Nordlandet i løpet av kommende 10-årsperiode! Synergieffekten vil trolig være ytterligere 100 arbeidsplasser knyttet til transport, service, vedlikehold etc.

 

I tillegg jobbes det nå, gledelig nok, mer langsiktig med videre utvikling av Equinors anlegg på Tjeldbergodden. God infrastruktur er selvsagt også viktig for å ivareta og videreutvikle det øvrige og varierte næringslivet vi har på Nordlandet.

 

Nordlandet grendalag vil også sterkt oppfordre til at det settes av midler til opparbeidelse av Taftøypark næringspark. Området har en unik beliggenhet ved «den blå E6» (Trondheimsleia) og vil således være attraktiv for flere næringer, og kanskje i særdeles for aqua-næringen.

 

En attraktiv Aure kommune er helt avhengig av verdiskapingen som skjer på Nordlandet, og som representanter for innbyggerne vil vi tydelig signalisere at vi ønsker en solid og robust kommune. En solid og robust kommune er ikke en kommune der administrasjon og politikere ønsker status quo og fokuserer kun på innsparing og nedleggelse av tilbud, men en kommune der administrasjon og politikerne er visjonære, utviklingsorienterte, endringsvillige og samhandlingsorienterte og som hele tiden holder positivt fokus på hva som er best for innbyggerne i alle deler av kommunen.

 

Nordlandet grendalag ønsker tydelig å formidle at vi også vil jobbe aktivt for å utvikle en attraktiv bo- og arbeidsregion ved kysten der Nordlandet har en sentral posisjon med bakgrunn i både verdiskaping, regulerte arealer for næringsvirksomhet, kommunikasjonsmessig knutepunkt både på land og sjø og geografisk beliggenhet.

 

Styret i Nordlandet grendalag har store forventninger til at politisk og administrativ ledelse i Aure kommune støtter opp under vårt arbeid, ikke bare med gode og sikkert velmenende ord, men med konkret, tydelig og godt politisk og administrativt håndverk.

 

Gjennom å utøve livskraft og samarbeid i praksis kan vi skape et bærekraftig Aure.

 

Les hele leserbrevet i TK nettavis her https://www.tk.no/meninger/nordlandet-viktig-base-for-videre-vekst-og-utvikling-i-aure/o/5-51-913992

 

0