Hytte i Aure prosjekt

Aure, Møre og Romsdals største hyttekommune


Aure er Møre og Romsdals største hyttekommune med sine ca. 1350 fritidsboliger. Fra nord til sør i kommunen er det regulert betydelige områder til fritidsbebyggelse. 

 

Bakgrunn:

Aure kommune gjennom næringsavdelingen Aure Vekst i samarbeid med Aure Næringsforum ønsker å se om vi kan utnytte synergiene mot øvrig næringsliv for å øke verdiskapningen for for hele kommunen.

 

Link til Aure Vekst - Hytter og hytetomter

 

Mål:

  • Etablere en arbeidsgruppe med representant fra grunneierne, hytte-eierne, lokalt næringsliv, administrasjonen Aure kommune og fra politisk. (4-5 personer)
  • Etablere et forprosjekt i regi Vindel.
  •  

Mer informasjon kommer!

0