Kystekspressen

Innspill Kystekspressen

Aure Næringsforum har sendt innspill til Trøndelag Fylkeskommune ad fremtidige konsept for Kystekspressen (hurtigbåten Trondheim-Hitra-Aure-Smøla-Kristiansund)

For næringslivet i Aure er Kystekspressen et viktig tilbud og vi ber om at Fylkeskommunene samarbeider på tvers av grensene for å ivareta denne blodåren som også bør kunne videreutvikles for økt bruk, mere reiselivsaktivitet og fremtidig utstillingsvindu for grønn transport langs vår flotte kyst. 

Vi tror at en revitalisert Kystekspress kan bidra til ytterligere utvikling av regionen og har tillit til at Fylkeskommunene også ser muligheter her.

Link høringsbrev fra Trøndelag Fylkeskommune.

0