Kompetansekartlegging

Hvilken kompetanse trenger din bedrift?                                                                

 

 

Hvor mange hoder trengs det på Nordmøre og hvilken kompetanse bør de ha?                                           

 

I forbindelse med prosjektet «Attraktive Nordmøre» gjennomførte Kristiansund og Nordmøre Næringsforum en næringslivsundersøkelse i februar i år. 183 bedrifter svarte, og undersøkelsen viser at 55 prosent har utfordringer med å finne riktig kompetanse til sin bedrift. Over halvparten svarer at utdanningstilbudet i regionen må løftes frem på vegne av næringslivet på Nordmøre de neste årene.For å kartlegge behovet mer inngående, vil det nå gjennomføres fem møter i ulike kommuner på Nordmøre.
Vi ønsker å sikre bred deltakelse fra både små og store virksomheter innen ulike næringer,
og ønsker derfor alle er velkomne til å komme med sine innspill til hvilke kompetansebehov som bør dekkes.
Møtene blir gjennomført i samarbeid med Vindel AS og Høgskolen i Molde, Teknisk Fagskole, og yrkesfag ved Kristiansund VGS.

 

Det vil bli kaffe/te og enkel servering. Mer informasjon ettersendes til påmeldte når datoene nærmer seg.
Deltakelse er gratis for alle. Klikk her for påmeldingsskjema. 


Dersom datoen for samlingen i nærkommunen ikke passer inn i din kalender, er du velkommen til å delta på en av samlingene i andre kommuner.

 

25. april: Averøy
Vi møtes i Betonmast Rødsand sine lokaler 
13.00-16:00

26.aril: Aspøya
Vi møtes på Aspøya Fjordsenter 
13.00-16.00

27.april: Kristiansund 
Vi møtes på Thon Hotell Innlandet 
13.00-16.000

3.mai: Edøy
Vi møtes på Gurisenteret 
13.00-16.00

4.mai: Surnadal 
Vi møtes i Svorka sine lokaler 
13.00-16.00

Kunnskapen som hentes inn blir en del av prosjektet Attraktive Nordmøre.
Det skal igjen gi utdanningstilbydere og beslutningstakere oppdatert og riktig kompetanse og innsikt i næringslivets faktiske behov.

 

 

 

-- 
Med vennlig hilsen
 oss i

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum 
Fosnagata 13, 6509 Kristiansund

Mobil 97900696 | kjaersti@knn.no |www.knn.no

0