Nordmørskonferansen 2023

Våg og tenke stort.

 

 

Fullstendig program og påmeldingsskjema finner du i denne linken.

 

Konferansen er i år delt inn i 3 hoved-overskrifter:
1) Nordmøre i verden
2) Fra idé til suksess – hva skal til for å lykkes
3) Sterkere sammen

 

Gode navn står på plakaten når vi skal snakke om hvordan vi kan og bør tenke store tanker for regionen.

 

Omdømmebygging og attraktivitet er også denne gang et gjennomgående tema. Stedsutvikling og viktigheten av å bygge samhold står på agendaen, det gjør også forventningene man som ung, yrkesaktiv har når det gjelder tilrettelegging fra kommuner, bedrifter og samfunn.

 

Høstens valg – partienes satsingsområder og næringslivets forventninger – har selvfølgelig også en sentral plass i programmet.

 

Nordmørskonferansen er en spennende arena og vår målgruppe er alle interesserte fra det private næringsliv, det offentlige og organisasjoner. Med konferansen ønsker vi å bidra til videre samarbeid, utvikling, delt kunnskap, inspirasjon og engasjement.

 

La oss våge å tenke stort, og sammen bygge videre på styrkene og mangfoldet i vår fantastiske region.

 

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS arrangerer Nordmørskonferansen i samarbeid med Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (NIPR).

 

Vi gleder oss til å ønske vel møtt  .

 

 

 

0