Nye byggeprosjekter i Aure Kommune

Aure kommune er en stor byggherre og har de siste årene gjennomført flere store bygg- og anleggsprosjekt. Lokalt næringsliv har vært godt representert på flere av disse.

 

Aure kommune har nå planer om å bygge ny barnehage i Aure sentrum samt opprustning av vannverket på Sør-Tustna. I den forbindelse oppfordrer vi Aure kommune til å organisere disse prosjektene slik at lokalt næringsliv kan delta i anbudskonkurransen.

 

 

Vi anbefaler at disse to prosjektene og andre framtidige prosjekter gjennomføres som delte utførelsesentrepriser og ikke som totalentrepriser. Det vil si at ansvaret for detaljprosjekteringen ligger hos Aure kommune. En oppnår da at mange dyktige og kompenente lokale bedrifter kan delta i konkurransen om jobbene, og sannsynligheten for at de får tilslaget er stor. Aure kommune oppnår da følgende:       

-       Stor konkurranse gir lav pris

-       Vekst, fortjeneste og kompetansebygging blir i Aure

-       Godt utført arbeid

-       Et evt. merarbeid i administrasjonen/innleie av prosjektledelse veies opp av økte skatteinntekter til kommunen

 

I forbindelse med bygging av ny sentrumsbarnehage oppfordrer vi Aure kommune til å vektlegge bærekraft og estetikk mer enn det som har vært vanlig fram til nå.

0