Mulig lokasjon for ny batterifabrikk

Ønsker sterkt ny batterifabrikk til Aure

Aure kommune har i samarbeid med TBU (Tjeldbergodden Utvikling) utarbeidet et prospekt for lokasjon Tjeldbergodden, men har også flagget Hyttneset og Taftøyan som aktuelle lokaliteter. 

 

Aure kommune har laget en grundig søknad der det pekes på aktuelle tomter og svarer ut henvendelsen opplyser ordfører Hanne-Berit Brekken.

 

Mest aktuell lokalsjon mener Aure kommune er området Tjeldbergodden på vestsiden av Equinor`s industrianlegg, og derfor er det utarbeidet et prospekt som svarer ut hendvendelsen fra Panasonic, Equinor og Hydro.

 

Aure Næringsforum er er veldig godt fornøyd med Aure kommune`s fremoverlente tilnærming for mulig ny industrietablering i Aure.

Last ned som PDF - Tjeldbergodden som aktuell lokalitet for Joint Battery Initiative
0