Liten samling av folk som prater sammen

REGION- OG NÆRINGSUTVALGET PÅ BESØK I AURE

17. april 2013 var region- og næringsutvalget i Møre og Romsdal Fylkeskommune på besøk i Aure Region- og næringsutvalget for Møre og Romsdal Fylkeskommune besøkte Aure kommune i dag.

Ordfører Ingunn Golmen innledet med en presentasjon av kommunen og de utfordringer og muligheter vi har. Deretter hadde ANf et inlegg om næringslivets utfordringer og muligheter. Knut Aas presenterte MB Hydraulikk AS og Arve Goa informerte til slutt om Tjeldbergoddenmiljøet sine muligheter og utfordringer.Så gikk turen til Marine Harvest sitt anlegg på Nordheim der vi ble fikk servert en god lunsj av et utmerket vertskap. Nils Ole Klevjer presenterte Marine Harvest og informerte om kommende planer. For Aure kommune var dette et viktig møte både for å presentere kommunen samt å få luftet en del rundt de utfordringene vi har som en utkantskommune i fylket.

0 0
Feed