Reiselivsprosjekt

Forprosjekt reiselivsutvikling Aure

 

 

Økt verdiskapning for reiselivsaktører i Aure

 

Bakgrunn:

Turistene i Norge og Aure blir stadig med reisevante, mer kravstore og vil gjerne oppleve «det lille ekstra». Trenden er at turistene gjerne etterspør lokal kultur, kunst, håndverk, historie, natur, levevis og gode matopplevelser. Turistene ønsker å ta aktiv del i opplevelser, ikke bare observere. For å kunne tilby disse opplevelsene er samarbeid mellom vertene avgjørende.

 

Aure har i dag et samarbeidsprosjekt i Kyststreif. Medlemmene i kyststreif tilbyr et vidt spenn av opplevelser, med spesiell fokus på lokal tilknytning, bærekraft og satsning på lokale særegenheter og verdier. Som eksempel på opplevelser som tilbys er brukskunst, mat, tradisjonelle og utradisjonelle overnattingstilbud og opplevelser som jakt, fiske, kurs, utstillinger, eksotiske planter og scenekunst.

 

Mål med prosjektet:

Det langsiktige målet ved prosjektet er å øke utnyttelsen av verdipotensialet for reiseliv i Aure, og dermed øke verdiskapningen for hver enkelt av deltagerne i prosjektet. For aktørene i prosjektet vil primærmålet være å øke omsetning samtidig som tilbudene skal være bærekraftig og i vare ta de lokale særegenhetene. Fokus vil være kvalitet framfor kvantitet.

Det kortsiktige målet med forprosjektet er å legge et grunnlag for videre samarbeid ved å avklare strategi og tilhørende målsetning.

 

Annet:

Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge, ANF og deltakere i prosjektet.

Prosjektet skal avsluttet til januar 2021.

 

Siste felles aktivitet:

"Reiseliv i Aure" hadde prosjektmøte på Aure Gjestegård mandag 2 november. Prosjektleder Åse Ulfsnes ledet oss, og mange av medlemsbedriftene i Kyststreif deltok i tillegg til næringssjef og ordfører. Heim næringsforening og Rindal næringsforum stilte med gode erfaringer som vi kan ta med oss videre i prosjektet.

 

Heim Næringsforening holdt en forrykende og svært interessant presentasjon av deres tilsvarende prosjekt "Reiselivet skal Heim" og Rindal Næringsforum viste den nydelige og 6×prisbelønte filmen fra opplev Rindal "Troll og Rindalsbunad

0