Ressurser næringsarbeid i Aure Kommune!

Rådmann og Ordfører!

 

Aure Næringsforum er bekymret over ressursene som nå brukes på næringsarbeidet i kommunen vår. 

 

Stillingen som næringssjef var ved oppstart 100%, men er nå dessverre utvannet med bla kultur, personalledelse og ansvar for Aure Arena. https://www.aure.kommune.no/organisasjon/enheter-i-aure-kommune/kultur-og-naring/ .  

 


Dette lider næringslivet under, og SNP sine intensjoner/ strategier synes å ha begrenset mulighet for høy måloppnåelse. Ifølge vedtatt SNP var målet at næring skulle alene være 2 stillinger. 

 


Ansvar for og utvikling av næringslivet, tidligere ledet av ANF med finansiering fra kommunen, er nå ressursmessig overflyttet til kommunen og vi er av grunner nevnt ovenfor bekymret for at næringslivet ikke får det fokuset som det trenger. ANF opplever at avkortede ressurser øremerket næring også minsker drivkraften som skal gjøre næringslivet i Aure sterkt, fremtidsrettet, grønt og innovativt.

 


ANF foreslår at det gjøres en evaluering av næringsarbeidet/organisering iht SNP kap. 6 / kommunestyrevedtak 18.9.2018 og identifiserer behov for eventuelle justeringer. ANF kan gjerne delta i et slikt arbeid.
(SNP kap. 6: Organisasjonsform videre Etter tre år skal valgt organisering evalueres, på bakgrunn av dette fastsetter en videre organisering av arbeidet med næringsutvikling). 

 


Vi forventer et enda større fokus på næringsutvikling fra kommunens side i tiden som kommer. Vi trenger et sterkt og samlet næringsliv som utvikler seg og er klar for utfordringene og mulighetene i årene som kommer. 

 

 

 Vennlig hilsen styret i ANF 

Jan Einar, Hans, Ingmund, Ingvar og Monika 

0