Statnetts konseptvalgutredning Nordmøre og Romsdal

Statnett har laget en mulighetsstudie med konseptvalgutredning for Nordmøre og Romsdal. Bakgrunn er en akselerert elektrifisering som gir behov for en enda raskere utvikling av nettet, men også mer fleksibel tilknytting av kunder.

 

Nettselskapene skal sammen bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av regional og transmisjonsnett gjennom koordinerte, langsiktige vurderinger av kraftsystemets utvikling. I arbeidet med kraftsystemutredninger involveres ulike aktører. Dette har til hensikt å gi samfunnet en felles forståelse for mulige endringer i kraftsystemet.

 

Det er store forbruksplaner, men knapp kapasitet i dagens nett. Hva planlegges fremover?

Konsepter som i mulighetsstudien forkaster er 420 KV linje fra snillfjord om Tjeldbergodden og videre til Kristiansund (ytre Nordmøre) Hva vil dette bety for fremtidig næringsutvikling på Tjeldbergodden og Nordmøre som helhet? 

 

Trykk på "grønn" knapp under så får du lastet ned studien som PDF-fil

Presentasjon fra Statnett dialogmøte 3
0