Velkommen til frokostmøte 2. mars

Oppdrag Sykehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)

 

Nærmere 5,5 mrd kroner skal investeres i SNR med nytt akuttsykehus på Hjelset. Prosjektet kan gi store muligheter for regionens næringsliv. Hør mer om prosjektet og mulighetene!

 

Tid og sted: Tirsdag 2. mars kl. 09.00 -10.00 på Teams.

 

I møtet vil SNR-prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal mfl. orientere om status i prosjektet, veien videre, herunder plan for entrepriser og gjennomføring. Etter orienteringene er det satt av tid til spørsmål/kommentarer.

 

Prosjektet kan gi store muligheter for regionens næringsliv innen bygg og anlegg, utstyrsleveranser, servicetjenester og varer og forsyning.


 

Klikk her for mer informasjon og påmelding


 

Møtet gjennomføres i Teams og lenke til møtet sendes ut dagen i forveien. 

 

Følgende tilbudskonkurranser er lyst ut/skal lyses ut

  • Arkitekttjenester; er lyst ut, oppstart mai
  • Prosjektering; er lyst ut, oppstart mai
  • Grunnarbeid/byggestart; lyses ut medio februar, oppstart tidlig juni
  • Fundament, råbygg og tett bygg; lyses ut i slutten av februar, oppstart slutten av august
  • Teknisk bygg/energisentral; lyses ut i slutten av februar, oppstart sutten av august
  • Boligrigg med kontor og kantine, lyses ut tidlig i mars, oppstart medio august
    Utlysing av tilbudskonkurranse for psykiatribygget på Hjelset vil skje til høsten/vinteren 2021, med oppstart våren/sommeren 2022.

 

Vel møtt! 

 

Møtet arrangeres av Molde Næringsforum i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

0