Webinar - Høstbart vilt: Gode muligheter for næringsutvikling

Et av prosjektene til Aure næringsforum er å utrede muligheten av å øke verdiskapningen på hjort og utmark som lokal ressurs i samarbeid med lokalt reiseliv. Nå kan du se opptak av et webinar som Innovasjon Norge hadde 29 oktober som treffer vårt prosjekt veldig godt.

 

På vegne av Innovasjon Norge har Norsk Insitutt for Naturforskning (NINA) og Opinion hver for seg utarbeidet rapporter knyttet til tema viltkjøtt og næringsmuligheter.

I opptak av webinar torsdag 29. oktober kan du bli bedre kjent med rapportene og hvilke konklusjoner de gir. Veldig gode presentasjoner fra Oddgeir Andersen (NINA-jakt som næring) og HoReCa (Hotell, Resturant og Catering)

 

Hele webinaret varer i ca 1 time. Veldig bra webinar tilrettelagt fra Innovasjon Norge og verdt å høre på!

 

Link til webinar: https://business.visitnorway.com/no/arrangementer/webinar-hostbart-vilt/

 

0