Samling av folk på messebesøk

YRKESMESSE

Hvert år arrangeres det yrkesmesse ved Aure barne -og ungdomsskole. Dette er et samarbeid mellom ABUS og Aure Næringsforum.

Dette er et positivt tiltak og et fruktbart samarbeid mellom skole og næringsliv. Siste år ble i alt over 50 fag presentert på ei fyldig messe med godt oppmøte av bedrifter, organisasjoner, elever og foreldre.

Yrkesmessa er ment å være et hjelpemiddel for elevene i ungdomsskolen som skal foreta valg av fremtidig yrke, og samtidig gi et bilde av mangfoldet av yrkesvalg i kommunen. Både yrkesmessa og eventuelle bedriftsbesøk er viktig for å profilere lokalt næringsliv som aktuelle arbeidsplasser for ungdom fra Aure. I en tid hvor folketallet i kommunen synker, er det viktig å styrke relasjonene og knytte kontakter med tanke på senere bosetting og arbeid.
Påmelding hos Aure Næringsforum: post@aureforum.no

0 0
Feed