Arbeidsmøte om kraftbehov i regionen

Tidspunkt:
Mandag 10. mai kl. 14.30 16.30


Sted:
Nordlandet Grendahus , Aure

 

Kystkrafta - bakgrunn og prosjekt


Planleggingsprosess for utbygging av fremtidens kraftforsyning for kystområdet
vårt pågår for fullt under ledelse av Statnett.


For å sikre at regionens fremtidig behov hensyntas har ON tatt initiativ til
prosjektet «Kystkrafta».


Målet er å kartlegge, dokumentere og fremlegge fremtidig kraftbehov og relatert
næringsutviklingsmulighet på en god måte til beslutningstakere.


Prosjektet finansieres med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune, NEAS,
Tjeldbergodden Utvikling og andre partnere.

 

Arbeidsmøte

 • Arbeidsmøtet har til formål å få frem ny relevant informasjon om
  industriutvikling i regionen, med spesiell fokus på kraftbehov og
  kraftproduksjon
 • Alle som er interesserte kan delta, men vi oppfordrer spesielt
  næringslivsaktører med kraftbehov eller planer om kraftutbygging å
  delta.
 • Bakenforliggende informasjon om nettsituasjon og pågående prosess i
  regi av Statnett og nettselskapene ligger her:


https://www.statnett.no/vare prosjekter/region midt/naring og nett nordmore og romsdal/

 

0