VELKOMMEN TIL AURE NÆRINGSFORUM

Hvem vi er

Aure Næringsforum er en medlemsorganisasjon for næringslivet og offentlige institusjoner i Aure kommune. ANF ønsker å være en aktiv og seriøs organisasjon for sine medlemmer. ANFs formål er å fremme næringslivet i kommunen vår. Ved å utvikle samhandlingstanken står vi bedre rustet til å takle felles utfordringer.

Hva vi gjør

Vi bringer mennesker og bedrifter sammen for å skape verdier og utvikling gjennom samhandling. Vi legger til rette for kompetanseheving gjennom kurs og konferanser, og er pådriver av utviklingsprosjekter og innovative samarbeid mellom bedrifter i Aure.

Hvor vi er

Aure Næringsforum holder til i hyggelige lokaler i Gammelbrannstasjonen i Aure. Ta gjerne turen innom for å en kaffe og hyggelig prat.