VELKOMMEN TIL AURE NÆRINGSFORUM

Hva vi gjør

  • Vi bringer mennesker og bedrifter sammen for å skape verdier og utvikling gjennom samhandling

  • Vi legger til rette for kompetanseheving og verdiskapning gjennom utviklingsprosjekter og innovative samarbeid mellom bedrifter i Aure

  • Søker lokalt og regionalt samarbeid, stimulere til økt innovasjon og nyskapning

Hvem vi er

  • Aure Næringsforum er en medlemsorganisasjon for næringslivet i Aure kommune

  • ANF ønsker å være en aktiv og seriøs organisasjon for sine medlemmer

  • ANFs formål er å utvikle eksisterende og skape ny næring i kommunen vår

  • Ved å utvikle samhandlingstanken står vi bedre rustet til å takle felles utfordringer

Hvor vi er

  • Ved behov leier vi hyggelige lokaler i Gammelbranstasjonen i Aure sentrum

  • Ta kontakt på post@aureforum.no eller direkte med en av oss i styret. Se kontaktinformasjon til hver enkelt i styret lengre ned.

  • Vårt «kontor» er platformene:

STYREMEDLEMMER

Styret i Aure næringsforum

 

Monika Wessel

Styreleder

Selvstendig næringsdrivende

 

monika.wessel@outlook.com

95 77 45 60

 

Styret i Aure næringsforum

 

Hans Ramsvik

Styremedlem

Daglig leder Salfjord

 

hans@ramship.no

92 06 46 03

Styremedlem


Einar Andre Skipnes
Styremedlem

Prosjektleder Lumarine

 

einar@lumarine.no

95 79 07 08

Ingvar Gjerdevik


Ingvar Gjerdevik
Styremedlem

Aure Bonde og Småbrukarlag

 

ingvar.gjerdevik@gmail.com

41 45 71 51

Jan-Einar Gjerde

 

 

Jan-Einar Gjerde
Styremedlem

Linde Gas Tjeldbergodden

 

janeinar68@gmail.com

92 66 70 42

Styremedlem

 

 

Kjell Arne Folde

Vara til styret

Filialsjef Bravida Tjeldbergodden

 

kjell.arne.folde@bravida.no

90 11 18 67

Daglig leder

 

 

Eva Therese Beer-Width

Daglig leder

 

 

post@aureforum.no

99 52 55 60