VI SAMLER NÆRINGSLIVET I AURE

Aure Næringsforum er en medlemsbasert interesseorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner i Aure kommune.

Ta kontakt Bli medlem

AURE NÆRINGSFORUM

Vårt formål er å legge til rette for verdiskaping og kompetanseutvikling for næringslivet i Aure kommune. Vår jobb er å knytte kontakter, utvikle og fremme samarbeid.

Medlemsfordeler

Bli en del av noe større og fremtidsrettet. Aure Næringsforum setter deg i kontakt med næringslivet, politiske miljøet og menneskene i Aure.

Medlemsbedrifter

Vi jobber for at nye bedrifter etablerer seg i Aure, og for å skape grunnlag for vekst hos eksisterende bedrifter.

KontiNgent

Kontingent Aure Næringsforum 2022

 

Kontingent for alle: Kr 550,- eks mva

Kontingent lag og foreninger: Kr 750,- eks mva

 

Servicebidrag antall ansatte:

0 ansatte                 Ingen servicebidrag

1 - 10 ansatte          Kr 550,- + mva per ansatt

11 - 20 årsverk        Kr 7 500,- + mva

21 - 100 årsverk      Kr 12 000,- +mva

>100 årsverk           Kr 15 000,- + mva

Nyheter og aktuelle artikler fra Aure Næringsforum

Hva skjer?