Bedriftsbesøk Equinor Tjeldbergodden

En av Aures største arbeidsplasser har blitt 25år. 

 

 

Industrianlegget Tjeldbergodden på Nordmøre består av tre fabrikker; metanolfabrikk, gassmottaksanlegg og luftgassfabrikk. Anlegget ble offisielt åpnet 5. juni 1997.
Metanolfabrikken på Tjeldbergodden er en av verdens mest energieffektive metanolprodusenter som gir lave CO2-utslipp per produsert tonn. Utslippene av karbondioksid er rundt 330.000 tonn i året. Utslippene av nitrogenoksid er i underkant av 400 tonn per år.

 

Vi tok en prat med Lena Sogly - VP Operation & Maintenance 

Hva er navnet på bedriften?


Equinor Tjeldbergodden

 

Hvor mange ansatte er dere?


Pr i dag er vi 140 ansatte på Tjeldbergodden, i tillegg har vi 18 lærlinger.

 

Hva driver bedriften med?


Equinor Tjeldbergodden produserer metanol og luftgasser. Metanol produseres av naturgass fra Heidrun feltet og er den største fabrikken i Europa. Produktet fraktes ut med båt.
Luftgassfabrikken leverer luftgass til metanolanlegget, og flytende oksygen, nitrogen og argon kjøres ut av Linde med tankbiler.

 

Hvor gammel er bedriften?


Equinor Tjeldbergodden hadde oppstart og offisiell åpning 5. juni 1997. Vi hadde 25-års jubileum i 2022.

 

Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?


Vi driver og bygger en ny modul på anlegget som skal fjerne kvikksølv som kommer fra Dvalin-feltet via Heidrun gassrørledning. Vi jobber også med og se på mulighetene for å fjerne CO2 utslipp for en grønnere produksjon.

 

Hva er utfordringene for bedriften?


Tjeldbergodden er avhengig av å kjøpe gass, så dagens gasspriser er et stort problem. Vi må betale mye for råstoffet til produksjonen.
I forbindelse med bygging av ny modul med kvikksølvfilter, stenger vi anlegget i 3 mnd for at Dvalin skal kunne levere gass til Europa. Det er mye jobb med en slik nedstenging, som krever mye planlegging.

 

Hvorfor meldte du din bedrift inn i ANF?


Vi synes det er viktig å være en synlig aktør i lokalmiljøet vi hører til.

 

Hva kunne du tenkt deg at ANF jobbet mer med/ blitt bedre på?


Lokal energiproduksjon og tilgang på kraft er vel noe ANF allerede jobber med. Mangel på kraft blir bare et mer og mer aktuelt tema, så dette håper vi at dere fortsetter med.

 

Hvis du hadde vært ordfører i Aure for en dag og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for næringslivet?


Først og fremt må jeg si at vi er veldig fornøyde med støtten vi får fra Aure kommune.

Om vi kunne kommet med ønske om noen forandringer, måtte det bli arbeid for tilgang til leiligheter og hus til leie der folk jobber. Selvsagt også flere tomter og hus til salgs i disse områdene, men der er det kanskje bedre tilgjengelighet i dag.

 

 

Har du lyst til og lese mere om Equinor Tjeldberodden finner du dette under "informasjon til innbyggere og offentlighet" 

Informasjon til innbyggere og offentligheten
0