Bedriftsbesøk Byggtorget

Byggvarehuset Tennhaugen AS

 

Nyheter som ikke vil røpes!
På mandag var jeg innom Byggtorget Varehus og fikk en samtale med Odd Skipnes


Hva er navnet på bedriften?
- Byggtorget Byggvarehuset Tennhaugen AS.


Hvor mange ansatte har dere?
- Vi er to ansatte her.


Hva driver bedriften med?
- I korthet så er det alt fra «grunn til møne» for boliger og næringsbygg, både private kunder og entreprenører. Ferie- og fritidsmarkedet er også ganske stort hos oss.


Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?
- Ja, vi jobber med noe nytt som kommer i løpet av høsten/vinteren, da vil det komme nyheter. Vil ikke røpe helt ennå hva dette er, vi må få mer klarhet i papirene før vi går ut med nyheten.


Har bedriften noen utfordringer?
- Ja, det har vi hele tiden. En utfordring for oss er å være oppdatert på det som er nytt, slik at vi kan veilede kundene våre.


Hvis du hadde vært ordfører for en dag, og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for Aures næringsliv?
- Det jeg synes det viktigst, er et forum der vi i næringslivet møtes og definerer et felles mål som vi jobber mot. Slik at både politikere og næringsliv drar sammen.

 

(Tekst og bilde av Thea Nedresæter)

0