Smolt kontroll

Bedriftsbesøk Salmar settefisk

Salmar settefisk, avdeling Kjørsvikbugen.

Intervju med Annicken Myran Aunhaug!


Hva er navnet på bedriften:
Salmar settefisk, avdeling kjørsvikbugen.


Hvor mange ansatte er dere:
For øyeblikket er vi åtte stykker.


Hva driver bedriften med?:
Vi produserer smolt, enkel og greit.


Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?:
Det er vel renseanlegget, som skal være ferdigstilt ganske snart. Jeg tror alle sammen ser frem til at det er oppe og går!


Hvor gammel er bedriften?:
Det her er en gammel bedrift, som ble starta opp i 1978.


Hva er utfordringene for bedriften?:
Egentlig så går det ganske greit, laks har jo vært i vinden i ganske mange år nå, så det er jo på en måte en oppskrift på det. Men igjen, så er det biologi, og biologien lever noen ganger sitt eget liv. Så utfordringene må være at vi jobber med biologi. Det er jo ikke alltid fisken oppfører seg slik som vi har tenkt, og da må vi finne løsninger på det.
En annen utfordring kan kanskje være temperaturer også. Vi klarer jo ikke å forutse hvilke temperaturer det blir fremover, men for å planlegge produksjonen må jeg egentlig ha en viss anelse om hvordan temperaturen blir.


Hvis du hadde vært ordfører for en dag og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for Aures næringsliv:
Det måtte vært å fått til utbygging her i Kjørsvikbugen. Vi var jo på trappene i forhold til utbygging, men så ble det prioritert utbygging på Malm istedenfor. Det er jo veldig synd, vi skulle jo hatt den her!


(Foto og intervju av Thea Nedresæter, tillatelse fra Annicken Myran Aunhaug og Victor Rafiee)

0