Bedriftsbesøk

Sparebank1 SMN

 

 

Sparebank1 SMN- avd Aure har i hovedsak kunder i Aure og Heim. Men mange utflytta Aurgjeldinger ønsker å fortsette kundeforholdet selv om de flytter til en annen kant av landet.
Kundebehandlerne i banken, Line og Øivind er nok grunnen til dette.
Line Ormset har jobbet her siden 1985. Etter en runde utabygdes kom Øivind Bugge flyttende tilbake og startet i banken i 2009.

 

 

Hva er navnet på bedriften?

Sparebank1 SMN – Avd Aure

 

Hvor mange ansatte er dere?

I hele konsernet er vi 1650 ansatte. Her på Aure er vi to.

 

Hva driver bedriften med?

Vi driver med alt innen bank og forsikring. Vi som jobber her på Aure, jobber med privatkunder. Vi har i tillegg gode kollegaer rundt oss, som bistår innen landbruk, eiendomsmegling og næringsliv.

 

Hvor gammel er bedriften?

Den er 200år i år. Det har vært filial i Aure sentrum siden 1896, da som Aure sparebank.
Aure sparebank fusjonerte med Sparebank1 SMN i 1989.

 

Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?

Ikke noe spesielt, vi er under kontinuerlig utvikling, men ingenting vi kommer på akkurat nå.

 

Hva er utfordringene for bedriften?

Vi er den eneste banken i Aure, men allikevel er det knallhard konkurranse med andre banker. Vi må hele tiden jobbe hardt for å beholde kundene vi har, og skaffe nye.

Regulative krav fra myndighetene er også noe krevende. Ellers skal vi ikke klage.

 

Hvorfor meldte du din bedrift inn i ANF?

Det er viktig å være en del av det lokale, selv om vår bedrift er svært stor, og har det meste av sin slagkraft og sine ansatte utenfor kommunen. Vi mener det er viktig og delta lokalt, og bidra med sin del inn mot felleskapet.

 

Hva kunne du tenkt deg at ANF jobbet mer med/ blitt bedre på?

Vi har vel for lite kunnskap om hva dere faktisk gjør til og kunne si så mye om dette. Men dere kunne kanskje vært mer synlig. Være en brobygger mellom næringslivet og kommunen, og en pådriver for interkommunalt samarbeid høres ut som noe av det viktigste å holde på med.

 

Hvis du hadde vært ordfører i Aure for en dag og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for næringslivet?

Et vanskelig spørsmål. En tanke kan være at kommunen MÅ bruke de lokale bedriftene til alt de holder på med, der disse bedriftene faktisk har kapasitet og kunskap til og yte tjenesten til kommunen

0