Bedriftsbesøk SAM AS

Tove og Svein Monsø driver bedriften SAM AS i Foldfjorden.

 

 

Tove og Svein Monsø driver bedriften SAM AS i Foldfjorden. Dette er et felles prosjekt for det nå pensjonerte ekteparet.
De trives godt med å drive med utleie på AirBnB, og kan skilte med topp karakterer på alle anmeldelser. Der treffer de mange fine mennesker med spennende historier. I tillegg til utleie, driver de også med salg av tomter.
Svein har tidligere sittet som styreleder i ANF.

 

Hva er navnet på bedriften?

SAM AS

 

Hvor mange ansatte er dere?

Å si at vi er ansatt blir vel litt feil, men vi driver dette firmaet sammen.

 

Hva driver bedriften med?

Salg av tomter og utleie av ferieleilighet på AirBnB. På et vis selger vi jo opplevelser.
Det er viktig for oss at de som leier hos oss, skal føle at de kan være her og slappe av.
At de skal reise herifra med følelsen av og ha opplevd ren luft, rent vann, rent hav og ro.

 

Hvor gammel er bedriften?

SAM AS ble stiftet i 2008

 

Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?

Det er ikke så mye nytt som skjer hos oss fremover.

 

Hva er utfordringene for bedriften?

Air B&B: Veldig stabilt og godt marked. Her har vi ingen utfordringer.

Boligfeltet: Startet som en samfunnsoppgave for å hjelpe til med å få flere fastboende i bygda og flere innbyggere i kommunen. Vi syntes at det ble satset mest på hyttebygging.

På grunn av anstrengt forhold til kommunen er denne dugnaden satt på vent. Ingen nye investeringer er planlagt og lite innsats i salg av tomter. Bedriften har ledig investeringskapital som vi velger å ikke bruke i Aure.

 

Hvorfor meldte du din bedrift inn i ANF?

ANF hadde nettopp mistet økonomisk støtte fra Aure kommune og det virket som om at ANF ikke helt visste hvordan de skulle drive videre.
Jeg hadde noen ideer som jeg fikk presentere for styret. Samtidig ble SAM AS innmeldt og ble medlem. På neste årsmøte ble jeg valgt som styreleder under betingelse at det kun skulle være for et år. Slik ble det.
I det året ble det satt i gang utviklingsprosjekter rettet mot reiseliv. Vi synes at kontakten med Aure kommune ble anstrengt i løpet av denne tiden.

 

Hva kunne du tenkt deg at ANF jobbet mer med/ blitt bedre på?

Dere bør satse på prosjekter som gir nytte for medlemsbedrifter som vil noe. Reiselivsprosjektene kan bidra sterkt. I Aure er det tre viktige pilarer næringslivet hviler på:

-        Marine næringer som oppdrett på land og i havet

-        Maritime næringer som omfatter bygging og vedlikehold av skip / fartøyer

-        Gassbasert industri

Den fjerde pilaren kan bli reiseliv.

ANF må innrette prosjektene slik at det passer finansieringsordningene til Innovasjon Norge.

Utleie via AirBnB er også en viktig del av reiselivet. ANF bør kartlegge omfanget i kommunen. Ringvirkningene fra denne delen av reiselivet kan bli omfattende og aktørene bør koordineres. Hva kan selges i tillegg?

 

Hvis du hadde vært ordfører i Aure for en dag og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for næringslivet?

Jeg ville kalt inn kommunestyret på dagen med tre saker på kartet: (1) Legg ned hovedutvalg for næring med umiddelbar virkning. (2) Trekke tilbake bevilgende

penger som kommunen har satt av til næringsutviklingsfondet. (3) Strategisk næringsplan avvikles.

Dette vil ha effekt som vil spare kommunen for mellom 3 til 5 mill kr pr år. Kommunen har to næringsfond. Det andre fondet - med midler fra fylket - søknader behandles av formannskapet slik som det var før i tiden.

Videre ville jeg fremmet i budsjettprosessen forslag om at ANF får driftstilskudd med kr 700 000 for neste år og at det legges opp til at dette skal videreføres for en samlet periode på 5 år - å første omgang. Med tilskuddet skal det følge en bestilling på næringsutvklingsoppgaver i samarbeid med ANF (næringslivet) som skal gjennomføres

etter følge prinsippet:

-        Planlegging

-        Utføre

-        Følge opp

-        Forbedre

eller som det andre kaller PUFF-sløyfen. Forbedre innbærer evaluering av gjennomførte prosjekter / oppgaver slik at det samles informasjon for læring til nesteprosjekt eller oppgave.

 

0