Aure en betydelig reiselivsdestinasjon!

Aure kommune trekker turister!

 

Visit Nordvest sin årsrapport for 2020 viser at Aure kommune trekker mange turister og reiselivets verdiskapning er betydelig for en liten kommune som vår.

 

Tall fra 2019 viser at Aure har en verdiskapning på +15 MNOK som er betydelig over Smøla som vi liker å sammenligne oss med. Ser samtidig at i en del tilsvarende kommuner på Nordmøre så ligger vi langt bak i verdiskapning.

 

Men det er muligheter for økt vekst også i Aure. Aure Næringsforum jobber godt med flere prosjekter for ytterligere å øke verdiskapningen i Aure.

 

  • Reiselivsprosjektet – forprosjekt som har som mål å øke utnyttelsen av verdipotensialet for reiseliv i Aure.
  • Hjorteprosjektet – samordne og øke verdiskapningen for grunneiere og tilbydere av tjenester i Aure med fokus på hjort og utmark
  • Hytte i Aure prosjekt - utnytte synergiene mot øvrig næringsliv for å øke verdiskapningen.

 

Disse prosjektene har som mål, og potensiale til å bringe Aure opp på nivå med de 3 – 4 beste i Nordmøre og Romsdal.

 

Se informasjon «Våre prosjekter»

 

Vil du vite mer om våre prosjekter så kom på vårt årsmøte 29 april. Tid og sted blir annonsert senere.

 

Årsrapporten fra Visit Nordvest kan du lese her. Link

 

 

0