Potensial vannenergi Aure kommune

KYSTKRAFTA: NY FORNYBAR, PILOT AURE

Mulighetstudie lokal energiproduksjon "ny fornybar, pilot Aure" hadde føste samling Aure Arena 12 april 2023Mål med samlingen:

 • Orientere om formål og status på arbeidet så langt. Plan for videre arbeid
 • Orientering om Fylkeskommunens fornybarsatsning

 

En rekke muligheter avdekket og ny elvekraft alene kan teoretisk gi en produksjon på ca 89 GWh/år - tilsvarer ca 2.5 ganger forbruket for alle husholdninger i Aure

 

 

Styringsgruppe

 • Per Oterholm - Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Ivar Torset - Aure kommune
 • Jan Einar Gjerde - Aure Næringsforum
 • Arve Goa/Karin Torset - Tjeldbergodden Utvikling
 •  

Prosjektledelse

 • Nils Erik Pettersen, ON Ocean Network SA

 

Ny fornybar - målsetting

 • Avdekke potensial for ny fornybar produksjon i kommunen
 • Realistiske alternativer 10 - 15 års sikt anses å være
  • Vannkraft
  • Landbasert vind (småskala/park)
  • Solkraft (småskala/park)
  • Biogass (småskala/storskala)
 • Tilleggsvurderinger (forenklet)
  • ENØK - potensial overslag basert på nøkkeltall
  • Energifleksibilitet - mikronett, varmesentraler (kun «teori»)
  •  
 • Pilot AURE: Mål om kartlegging i andre kommuner i «Kystkraftaregionen ».

 

Samling 2 blir i månedskifte mai/juni og da en temadag med fokus på:

 • Vannkraft
 • Bio anlegg på gård
 • Sol på tak/gråareal
 • Nærvind

 

Teknisk potensial - foreløpige tall

 • ENØK
  • 12 GWh/år bolig
  • 18 GWh/år yrkesbygg
 • Vann
  • 89 GWh/år
 • Sol
  • 105 GWh/år
 • SUM foreløpig
  • 224 GWh/år (årsforbruk bolig i Aure er ca. 32 GWh/år, foreløpig avdekt
   teknisk potensial utgjør ca. 7 ganger årsforbruket for bolig i Aure)
Presentasjon kystkrafta, ny fornybar, pilot Aure
0