Statnett - Nettutviklingsplan region Midt

Den 30 september presenterte Statnett sin Nettutviklingsplan 2021.

 

For region Nordmøre og Romsdal foreslår Statnett en løsning med 2 ringer - en nord (Snilldal-Tjeldbergodden-Surna) og en sør (om Fræna)

 

På side 75 - 81 i Statnetts nettutviklingsplan 2021 er planene for region midt beskrevet: https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/nup-2021/nettutviklingsplan-2021.pdf )

 

Aure Næringsforum er veldig fornøyd med at Statnett har lyttet på industriens behov og nå også inkluderer Nordmøre i sine 420 kV-planer. 

 

De skisserte 420 kV-tiltakene er et godt utgangspunkt for ytterligere dialog for å sikre de beste lokale løsningene.

 

Aure Næringsforum vil i lag med de andre næringsforeningene, aktørene i Kystkrafta og politisk (lokalt, regionalt og nasjonalt) bidra positivt til løsninger som sikrer vår deltakelse i den fremtidige elektrifiseringen!

 

Allerede neste uke er det berammet et møte for å sikre felles virkelighetsforståelse av Statnetts nettutviklingsplan for Nordmøre (hva betyr den i praksis) samt legge en strategi for det videre oppfølgingsarbeidet mot Statnett. 

 

0