Bedriftsbesøk Salfjord AS

Spennende prosjekt på gang hos Salfjord!

 

Hva er navnet ditt og din stilling?
- Hans Ramsvik og er daglig leder i Salfjord AS.

 

Hvor mange ansatte er dere?
- Pr. i dag er det daglig leder og et engasjert styre som jobber med prosjektet, og så leier vi inn konsulenter som hjelper oss, men de sitter andre steder nå for tiden.

 

Hva driver bedriften med?
- Vi skal utvikle Europas største landbaserte oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden. Produksjonskapasiteten tilsvarer 3% av Norges totale produksjon, så det blir det et kjempeanlegg. Så vi har store planer!

 

Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?
- Vi har fått godkjent skattefunn på utviklings & forskningsarbeid som vi holder på med. Og så har vi mye aktivitet i forhold til å etablere samarbeidsløsninger i området med andre naboaktører for å utnytte området til det beste for alle aktører. Det pågår mange utredninger nå, feks samtaler med Statnett og Neas for å få bedre energiforsyninger inn til området. Så det er mye som skjer for tiden!

 

Hvor gammel er bedriften?
- Bedriften ble etablert i januar 2018.

Har bedriften noen utfordringer?
- Vi har et hav av utfordringer. Det kan jo til tider være gøy, men vi må jo alltids prøve å løse de best mulig, det er derfor vi er her.

 

Hvis du hadde vært ordfører for en dag, og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for Aures næringsliv?
- Da ville jeg bestemt at alle drar i samme retning slik at vi får til mye mer. Det er kanskje ikke så lett for en ordfører å bestemme det, i hvert fall ikke på en dag.

 

Foto og intervju av Thea Nedresæter

0