Bedriftsbesøk

Leif Arve Vinje

 

Leif Arve Vinje startet som fisker som 16 åring i 1987 , med lånt båt fra pappa.
Samme år hadde han tjent nok til å kjøpe sin egen. I årenes løp har det blitt til sammen sju sjarker.

 

Hva er navnet på bedriften?

Leif Arve Vinje

 

Hvor mange ansatte er dere?

Dette er et enkelmannforetak, så det er bare 1 ansatt.

 

Hva driver bedriften med?

Sjarkfiske. Fisker etter alt som kan fanges på garn.

 

Hvor gammel er bedriften?

36 år gammel.

 

Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?

I sommer hadde jeg noen ungdommer på sommerjobb om bord i båten via ordningen «Ungdomsfiske 2023».


I samtaler med de fikk jeg forståelse for at flere ungdommer dropper ut av skolen. Nå er det ikke gitt at alle de som dropper ut av skolen kan tenke seg og bli fiskere, men det satte meg på tanken om at jeg kanskje har noe bidra med til de som kan tenke seg og starte med dette. Så jeg håper at jeg sammen med rette instanser kan få til en ordning så dette lar seg gjennomføre.


Jeg ønsker også og oppfordre andre bedrifter til og tenke litt på slike ordninger, også med tanke på rekrutering. Man kan lære mye den praktiske veien også.


Hva er utfordringene for bedriften?

Dette er vel strengt tatt ikke bare et problemer for min bedrift, men generelle problemer i yrket.

 

Norske myndigheters kvotepolitikk. Slik det er i dag kan båter kjøpes opp med kvote, for og så flytte alle kvotene over på en båt.  Dette gjør det vanskelig for f.eks ungdommer som ønsker å starte opp og komme inn på markedet. De får kjøpe båter, men da uten kvote.

En annen ting er utdanningsforløpet i dag for og bli fisker. Du må gå på skole. Før kunne de som tenkte seg inn i yrket bli med på båter og få opplæring av de som har drevet med dette i en mannsalder. Det at de nå må gå på skole, tror jeg gjør at det blir enklere og velge bort yrket. Vi må begynne og innse at det ikke er for alle og gå på skole.

Med det samme jeg er i gang må jeg ta med utenlandske fisketurister. Her mener jeg at båteierne må bli flinkere til og informere turistene om innmeldt bruk. Båteiere kan enkelt sjekke posisjoner på innmeldte bruk på «Barents Watch», å dermed unngå at turistene fisker i nærheten av dette.

 

Hvorfor meldte du din bedrift inn i ANF?

For å komme inn i et felleskap med andre bedrifter i kommunen. Man går mye i egen boble når man jobber for seg selv, da er det greit å få møte og snakke med andre folk selv om vi ikke driver med det samme.

Å… for at Eva sa at jeg skulle.

 

Hva kunne du tenkt deg at ANF jobbet mer med/ blitt bedre på?

Ønsker at dere begynner å arrangere en uformell møteplass for medlemmene.

 

Hvis du hadde vært ordfører i Aure for en dag og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for næringslivet?

Pass

 

0