Energidag Aure arena

Energidagen i Aure ble gjennomført 23.mai. En rekke gode innledere gav deltakerne oversikt og konkrete innspill til hvordan vi kan komme i gang med ENØK eller utviklet ny fornybar energi i dag. 

 

Det er foreløpig avdekt en potensial for energisparing, småskala fornybar kraftproduksjon og bioenergi i Aure på omlag 290 GWh /år. Dette tilsvarer nær hele dagens strømforbruk i Aure kommune - inkludert industri.

 

På Energidagen fikk deltakerne flere innlegg med konkrete innspill om hvordan man kan komme i gang med tiltak som kan spare energi eller generere ny energi. ENØK, sol, vind, vann og bruk av bioenergi var temaene som ble belyst.

 

Med å etablere fornybare kraftprosjekt kan Aure kommune dekke heile det elektriske forbruket i kommunen. Det er godt nytt for eit fylke som er på veg inn i ein alvorleg kraftsituasjon seier leiar Energi og grøn omstilling, Bengt Endreseth i Møre og Romsdal Fylkeskommune. Les hele artikelen fra M&R Fylke her.

 

Olje- og energiminister Terje Aasland innleia Energidagen frå storskjerm, og han roste arbeidet som er gjort så langt.

- Eg trur Aure kommune er på rett spor når dei no inviterer næringsaktørane til ein møteplass som dette. Det er jo næringsaktørane som har mykje av kompetansen, og dei som skal gjennomføre prosjekta, sa Aasland.

Sjå heile innleiinga her: https://www.youtube.com/watch?v=p0vIiqBsif0

 

Presentasjonene er linket her:

 

 

0