Bedriftsbesøk MOWI ASA Nordheim

En av Norges størte landbaserte opdrettsanlegg.

 

Har du kjørt over Imarsundbrua retning Kristiansund, kan du ikke ha unngått å legge merke til det store oppdrettsanlegget i Imarsundet.

Her holder MOWI ASA Nordheim til.

Vi stakk innom og fikk en prat med daglig leder Nils Ole Klevjer.

 

Hva er navnet på bedriften?

MOWI ASA avd Nordheim

 

Hvor mange ansatte er dere?

Pr i dag er vi 26 ansatte og ytterligere rekruttering pågår.

 

Hva driver bedriften med?

Vi driver med produksjon av settefisk av laks.

 

Hvor gammel er bedriften?

Oppstart på Nordheim er så langt tilbake som 1978, da med annen  eier. Stolt Sea Farm overtok anlegget i 1983  , ble fusjonert med Marine Harvest i 2005. Der er vi enda, bare at Marine Harvest har skiftet navn til MOWI ASA . Vi er det største settefiskanlegget som MOWI ASA har i verden og et av de største  blant alle lakseaktører i Norge .

 

MOWI ASA er verdens største lakseprodusent og har anlegg i Norge , Chile ,Canada , Irland , Scotland,Island og Færøyene og produserte i 2022  464000 tonn atlantisk  laks  og har aktiviteter i 25 land .

 

Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?

Vi holder på å utvide, det har vi vel gjort siden 1995. Med utbyggingen som pågår nå blir anlegget dobbelt så stort.

Pr i dag har vi konsesjon på 20 millioner settefisk og 5000 tonn i produksjon .Vi har også en ny konsesjonssøknad inne for fremtidig utbygging og ytterligere produksjonsøkning .

 

Hva er utfordringene for bedriften?

Akkurat her har vi ikke noen store utfordringer. Vi har relativt lett for og få tak i ny arbeidskraft og har veldig flinke og motiverte ansatte , legger stor vekt på å ha et godt arbeidsmiljø .

 

Hva skal til for at du/dere melder din/deres bedrift inn i ANF?

Vi har ikke tenkt så mye over det. Vi er jo en bedrift med eiere som ikke holder til her. Men det er jo ikke noe i veien for at vi som avdeling kan gjøre det.

 

Hva kunne du tenkt deg at ANF jobbet mer med/ blitt bedre på?

Vi hadde litt kontakt med ANF tidligere, da deltok vi på kursing i regi ANF. Så relevante kurs kan dere gjerne holde mere av.

 

Hvis du hadde vært ordfører i Aure for en dag og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for næringslivet?

Jeg har ikke så mye å utsette på noe. Det måtte i så fall bli og fått oppgradert og asfaltert opp veien innover Årvågsfjorden, den er veldig dårlig. Vi har mye  trafikk som kommer den vegen.

Så ønsker vi også ferge til Hitra velkommen .

 

0