Informasjonsmøte om krafttilgang

Det pågår i disse dager et viktig planarbeid for utformingen av energinettet frem i tid. Næringslivet og fornybarsamfunnet krever energi, og det er vesentlig å finne de beste løsningene som bidrar til god kapasitet, forutsigbarhet og trygg tilgang.

 

Vi inviterer med dette til medlemsmøte.
Tid: Onsdag 12. mai kl. 12:00-14:00
Sted: Teams

 

Agenda:
kl. 1200              Velkommen
kl. 1205              Informasjon om status i NEAS sitt forsyningsområde
                            v/Knut Hansen, adm. direktør NEAS Konsern AS 
                           og Knut Arne Vike, daglig leder NEAS Nett AS
kl. 1250              Tid avsatt til innspill/spørsmål
kl. 1355              Avslutning

 

Det planlegges nett for de neste 60 år, og innspill mht. nytt/annet forbruk er av stor interesse å få kartlagt, - enten i møte eller etterpå.

 

Videresend gjerne denne invitasjonen til bedrifter/andre aktører som er brukere av kraft.

 

Påmelding bes skje innen 11. mai kl. 1600. 

Link til Teams blir sendt alle påmeldte dagen før gjennomføring.

Vi gleder oss til å ønske vel møtt.

 

Meld deg på her: LINK

0