Bedriftsbesøk Dalen Gård

Et møte med Anne-Grethe Winther og Jan-Einar Gjerde på Dalen Gård.


Jeg møter ekteparet ved gården deres, som ligger fantastisk til ved sjøen i Ålmo-grenda, helt innerst i Foldfjorden.


-Vi bor og driver Dalen gård sammen.


Hvor mange ansatte er dere?
- Dalen gård er vårt felles prosjekt og hobby, og vi har ikke flere ansatte.


Hva driver bedriften med?
- Vi har avl på islandshester og gammelnorsk sau. Om sommeren tilbyr vi gårdsbesøk, ridning og kajakkutleie som en aktivitet, og om høsten leier vi ut jakt på hjort, rådyr og elg. Vi prøver å utnytte de lokale naturressurser vi har tilgang til. Vi er opptatt av å bruke mest mulig lokale ressurser i driften vår. Møkka fra sauene og hestene omdanner vi til bløtgjødsel som spres på markene, vi bruker minst mulig innkjøpt gjødsel og kraftfor.


Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?
- Første året vi er med i kyststreif, og i sommer startet vi med å tilby ridning, at folk kan avtale hesteleie med ledsager-timer og ri på hestene våre i trygge omgivelser. Dette er en aktivitet som foregår hele året. Har en liten innendørs treningsbane, så er det dårlig vær ute holder vi på innendørs. I tillegg har vi et par kajakker som vi leier ut, som et aktivitetstilbud i tillegg til ridningen.
Vårt hovedfokus på avl av islandshester. Vi trener frem hestene til ferdige ridehester for salg eller videre avl. Målet vårt er ikke å ha så mange hester, men vi ønsker å avle frem hester av topp kvalitet! De fleste av hingstene vi har brukt i vår avl er høyt premierte hingster som har gjort det veldig godt i NM og VM. Gjennom et avlsprogrammet Worldfengur velger vi ut hingster med kvaliteter som vi tenker vil passe med hoppene våre. Det er kvaliteter som lynne, eksteriør, rid-barhet, vilje osv. Dette synes vi er veldig givende og gøy å drive med. Vi er heller ikke alene, det er et miljø her på Nordmøre og Trøndelag som driver med islandshester, og som vi er en del av.


(Worldfengur er en database over alle islandshester. Databasen registrere hester av rasen i alle land, og er et viktig redskap i sammenheng med målrettet avl på rasen. Alle hestene er DNA-testet og chipet)


Hvor gammel er bedriften?
- Jan-Einar tok over gården i 1996, og jeg flyttet hit fra Tromsø i 2004. Da hadde jeg med meg to islandshester, og derfra utviklet vi den delen av driften. Gården er gammel, fra ca. 1850, og tidligere drev gården med melk og kjøttproduksjon, som vi fortsatte med fram til 2008 da vi solgt melkekvoten og gradvis la om driften til det den er i dag.


Har bedriften noen utfordringer?
- I forhold til sauedriften, kan det være litt utfordrende at vi må ha de inngjerdet på og nært rundt gården. Slipper vi de i utmarka for å beite der, som ville vært det ideelle, vil de fort kommet ned til naboene. Manglende utmarksgjerder er et generelt problem. Ulempen med at de beiter på et inngjerdet område, er at det blir en del press med snyltere når de skal gå på det samme området hele tiden. Blir også mindre gress å høste (lang vinter).
I forhold til hestene er klimaet en utfordring, I utmarka er det mye myr, stort sett veldig bløt myr som det ikke er mulig å ri på. I tillegg kan det bli veldig bløtt på jordene som i perioder gjør det vanskelig med beiting. Men siden vi ikke har så mange hester, så går dette bra.


Hvis du hadde vært ordfører for en dag, og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for Aures næringsliv?
- Vi er opptatt av fornybar energi og å kunne ta å i bruk lokale naturressurser. Produksjon av småskala lokal energi, lokal skog til lokale bygg, lokal mat produsert på lokale ressurser. Som ordfører ville vi jobba for å få ansatt en bærekraftminister som skulle jobbet kun med fornybar energi og bærekraft. På Ålmo er vi sju grunneiere som i 2006 bygde minikraftverket Ålmo Energi, som produserer strøm ved hjelp av vannkraft til ca 200 husstander pr. år. Viser at det er mulig om vi evner å samarbeide!

 

Vi har mange elver, mye vind og godt lys her i Aure, så både vannkraft, vindkraft og solenergi er fornybare energiressurser vi bør utnytte mer lokalt. Hva om hvert hus, gårdsbruk og/eller bedrift som ligger gunstig til hadde en liten vindmølle på sin eiendom og solseller på taket? Mange bekker små blir fort en stor Å!

 

(Tekst og bilde av Thea Nedresæter)

0