Uttalelse Statnett nettutviklingsplan 2021 for Nordmøre og Trøndelag

Konsernsjef Statnett, Hilde Tonne

 

Nettutviklingsplanen 2021 – Strømnettet langs kysten Trøndelag- Nordmøre – Romsdal

Næringslivet vil ta del i det grønne skiftet og skape aktivitet langs kysten, nå.

 

 

 

Næringslivet langs kysten har store ambisjoner og langsiktige planer for utvikling av næringslivet og bidra til det grønne skiftet og vi verdsetter at Statnett i utviklingsplanen anerkjenner dette.

 

 

Vi mener at ambisjonsnivået i Nettutviklingsplanen 2021 med 420 kV forsyning til Tjeldbergodden er bra, men indikasjonen om etablering innen år 2040 er alt for sent og en slik tidsplan ikke vil ivareta næringslivets og samfunnets behov langs kysten.

 

Vi ber om at Statnett prioriterer en nettutbygging som sikrer energiforsyningen for kysten Trøndelag – Nordmøre – Romsdal innen 2027.

 

Det er i nettutviklingsplanen beskrevet et helt nytt konsept med separat utbygginger til Fræna og til Tjeldbergodden istedenfor den tidligere skisserte sammenhengende linjen langs kysten. Vi kjenner ikke basis, forutsetningene og grunnlaget for disse valgene, hva det betyr for samfunnsøkonomi med verdiskapningspotensiale, kostnader for samfunnet og den enkelte kunde, naturinngrep, linjelengder, saneringsmuligheter og hvordan anleggskostnader er planlagt dekket.

 

Tidligere har regionen stått samlet om Statnett sitt alternativ 6 og selv om dette var den prefererte alternativet er vi positive til andre alternativer forutsatt at dette gir like gode løsninger for hele regionen innen 2027.

Brevet til Statnett
0