Samling næringsforeningene i Norge

Historiens første samling av landets næringsforeninger.

 

 

ANF deltok i diskusjoner med fokus på viktigheten av samhandling mellom store og mindre næringsforeninger i hele landet og at utfordringene med energisituasjonen krever samarbeid på tvers av næringsliv og politikk.

 

ANF vil bli invitert inn i «Næringsforeningene i Norge» og styret vil ta stilling til medlemskap når vilkår/ vedtekter er konkludert.

 

Du kan lese mer om møtet her.

0