Bedriftsbesøk Tjeldbergodden AS og Nordvest elektro AS

Helge Torseth har en aktiv hverdag som daglig leder i to bedrifter.

Helge Torseth er daglig leder for både Nordvest elektro AS og Tjeldbergodden AS. Begge bedriftene er medlemsbedrifter hos Aure Næringsforum, så vi slo like godt sammen begge i et bedriftsbesøk.

 

Hvor mange ansatte er dere?

 

Det er to ansatt på Tjeldbergodden AS, jeg er daglig leder, så jobber kona mi Jorun Hjelen i bedriften.

Jeg er eneste ansatt i Nordvest elektro AS.

 

Hva driver bedriften med?

 

Tjeldbergodden AS driver med utleie av kontor og lager. Vi har også et hus med 20 sengeplasser som vi primært leier ut til arbeidsfolk.
I tillegg er vi forretningsførere for to stiftelser, Aure Utleieboliger og Aure Trygdeboliger.

 

Nordvest elektro AS driver med elektroinstallasjoner i Aure og på Smøla.

 

Hvor gammel er bedriften?

Tjeldbergodden AS ble stiftet først på nittitallet i forbindelse med utbyggingen av Tjeldbergodden.

 

Nordvest elektro ble stiftet i 1990.

 

Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?

Vi har solgt to eiendommer, utover det er det ikke så mye nytt som skjer i Tjeldbergodden AS.

 

Det kommer jo hele tiden noe nytt innen elektronikk. Jeg skal blant annet begynne og montere nettleie lesere. Dette vil sikre en mer rettferdig fordeling av nettleien ved at de som bruker lite strøm samtidig betaler mindre i fastledd enn kunder som har større belastning på strømnettet.

 

Hva er utfordringene for bedriften?

For Tjeldbergodden AS er det å få leid ut kontor. Vi har totalt 850kvm med møterom, kontorer og spiserom der vi i dag kun bruker ca. 25%. Så her er det plass til flere.

 

Nordvest elektro AS har vel ingen utfordringer, jeg har mere enn nok å gjøre.

 

Hvorfor meldte du din bedrift inn i ANF?

 

Vi har alltid vært medlem i ANF, og jeg har selv vær styremedlem og styreleder i til sammen en 10-15år.
Det har aldri vært et alternativ og melde noen av bedriftene ut av ANF.

 

Hva kunne du tenkt deg at ANF jobbet mer med/ blitt bedre på?

Jeg kunne ha tenkt meg at dere hadde arrangert møter for bedrifter i samme næring slik at vi kunne blitt bedre kjent med hverandre.

 

Hvis du hadde vært ordfører i Aure for en dag og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for næringslivet?

Da hadde jeg bevilget penger til en større stillingsprosent for en daglig leder i ANF.
Så hadde jeg fjernet eiendomsskatten.

Jeg kunne tenkt meg et bedre samarbeid mellom næringslivet og kommunen.

 

 

0