Bedriftsbesøk Bravida

En bedrift under stadig utvikling.

 

 

Bravida har sin opprinnelse i BPA, et svensk bygge- og installasjonsselskap med aner tilbake til 1920-tallet. I sin nåværende form ble Bravida etablert i 2000, da BPA slo seg sammen med installasjonsvirksomheten til Telenor (som også het Bravida). Siden den gang har en rekke selskaper blitt en del av Bravida, som i dag driver virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Fillialsjef Kjell Arne Folde og resten av mannskapet ble en del av Bravida i 2006. Vi tok turen til Tjeldbergodden på besøk.

 

Hva er navnet på bedriften?

Bravida Norge AS.

 

Hvor mange ansatte er dere?

På Tjeldbergodden er vi 17 ansatte.

Vi er underlagt region Midt, der er vi ca 700 ansatte.

I Norge har Bravida ca 3500 ansatte.

 

Hva driver bedriften med?

På Tjeldbergodden driver vi med modifikasjon, vedlikehold og prosjekt for olje og gassrelatert industri, både on- og offshore.

Vi har rammeavtale med flere store aktører innen olje og gass relaterte tjenester, så for eksempel på alle offshore installasjoner hvor det er montert Siemens utstyr er det vi som har vedlikeholdet. I Aure er det primært mot Equinor Tjeldbergodden vi har virksomhet.

 

Hvor gammel er bedriften?

Bravida fyller 100år i år.
Avdelingen på Tjeldbergodden har eksistert siden 1997, da het vi Siemens installasjon. Vi ble oppkjøpt av Bravida i 2006.

 

Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?

Det er stadig nye ting som skjer.
Akkurat nå holder vi på med et prosjekt med bygging av kvikksølv filter på Tjeldbergodden.
Bravida har nylig lansert nye forretningsområder det skal satses på.
Det er blant annet bygg-automasjon og større ladeløsninger for el-bil, der vi kan levere hele pakken fra installasjon til betalingsløsning for større aktører.
Videre er solceller et av satsningsområdene som kommer rett over nyttår.

 

Hva er utfordringene for bedriften?

Lang leveringstid på enkelte typer materiell er den største utfordringa vi har for øyeblikket. Bestiller vi noe i dag, kan leveringstid være opp til et år. Grunnen til dette er etterslep etter koronaen, og at enkelte komponenter har råstoff som produseres i Russland.

Tid er også en utfordring. Det er mye som skjer på Tjeldbergodden og offshore, i tillegg har vi i høst vært på Aukra og revet et gasskraftverk som skal sendes til Honduras.

Vi har også hatt de samme utfordringene som de andre større bedriftene i Aure, å få tak i kvalifisert arbeidskraft. For øyeblikket er vi heldig å ha nok folk.

 

Hvorfor meldte du din bedrift inn i ANF?

Det var for og være en del av et større felleskap. For å stå sammen med resten av bedriftene i Aure.
For og følge med på hva som skjer i nærmiljøet vårt, ikke bare sitte med skylappene på og se en vei.

 

Hva kunne du tenkt deg at ANF jobbet mer med/ blitt bedre på?

Vi skulle fått et næringsliv som jobber mot det samme målet, og fått med det offentlige på å se på næringslivet som en ressurs. Både for og prøve og tiltrekke seg flere innbyggere og skape mere aktivitet i kommunen. Det er mye dyktige folk i Aure som med rett hjelp kunne ha utviklet noe stort.

Hvis du hadde vært ordfører i Aure for en dag og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for næringslivet?

Da skulle jeg sørget for at alt som skjer i Aure som kommunen driver med skulle vært utført av lokalt næringsliv. Både for å bygge kompetanse i egen kommune og sikre oppdrag til aktørene.

 

 

0