Prosjektrapport Kystkrafta

Kystkrafta.no har som målsetting å sikre sterkest mulig kraftnett til kysten mellom Romsdalsfjorden og Trondheimsfjorden. I fortsettelsen er dette området benevnt som region. Prosjektet ble igangsatt av ON Ocean Network SA, som er et non-profit nettverk med 43 bedrifter som samarbeider for utvikling i havnæringene.

Bakgrunnen er pågående prosess i regi av Statnett og lokale nettselskaper som planlegger hvordan fremtidig kraftforsyning for regionen skal løses. Regionen befinner seg i en uholdbar situasjon med såkalt spesialregulering, først og fremst grunnet manglende overføringskapasitet (nett).

 

 

Sterkt nett har svært stor betydning for området, da mange store og små kraftkrevende utviklings- og omstillingsoppgaver skal gjennomføres. Derfor har både Møre og Romsdal fylkeskommune, Vikan Eiendom AS, Tjeldbergodden Utvikling AS, SpareBank1 Nordmøre, Smøla Næringsforening og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) valgt å støtte prosjektet økonomisk. I tillegg har prosjektet også fått støtteerklæringer fra flere næringsforeninger, fra kommunene på Nordmøre, nabokommuner i Trøndelag samt fra en rekke bedrifter.

 

I oppsummeringsrapporten gis en oversikt over kartleggings- og analyseresultater. Mer detaljerte kartleggingsresultater har vi spilt inn direkte til NEAS, da denne type informasjon ikke kan presenteres i en rapport som dette. Vi har også sett på noen viktige utviklingsmuligheter for regionen, uten å gå spesielt grundig til verks med analyser i denne omgang. Vi har også pekt på konkrete problemstillinger og utfordringer vedrørende dagens og fremtidig kraftforsyning for regionen.

Last ned hele rapporten her
0