Innkalling til Årsmøte

 

 

 

Aure Gjestegård torsdag 11.april kl 19:00

 

Frist for innsending av saker til årsmøte er satt til tirsdag 2.april.

Saker sendes på epost til post@aureforum.no.

 

Fulstendig saksliste legges ut på vår hjemmeside senest 1 uke før årsmøte.

 

For og ha stemmerett på årsmøte, må du representere en medlemsbedrift.

0