Vedlikehald og utbetringstiltak over Skardsøya

Aure Næringsforum har vært pådriver for å ferdigstille arbeide på veien over Skardsøya (Torsetsundbrua til Dromnessundbrua) høsten 2021, og den 5 juli sendte vi brev til samferdselsavdelingen i M&R fylke der vi ber  om at midler forskutteres slik at arbeidet med utbedring av veistrekningen blir fullført i år.

 

 

Vedtaket i Samferdselsutvalget den 20 august bekrefter at det hjelper med engasjement!

0