Bedriftsbesøk Galleriet ved Havet/Hagen ved havet

Galleriet ved Havet/Hagen ved havet, en fantastisk oase lokalisert langs veien mot Sandshamna!


Hva driver bedriften med?
- Bedriften driver med å formidle kunst og formidle opplevelser både i galleriet og hagen. Martin driver frem plantene. Nå har han nettopp fått frø fra England som han har sådd. Det er flere ulike prosesser man skal innom, noen frø må slipes først, noen må ha en kjølig periode og noen må røykbehandles for å fremme spiringen.
Det er små frø og enkelte planter er ekstra krevende, og man må være tålmodig for å lykkes.
Resultatet synes vi er stas å kunne vise frem!


Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?
- Planen min er å starte opp både kunstskole og kunstklubb. I kunstklubben vil man være et antall medlemmer som får to kulturkvelder, med underholdning, kunstnere og musikere i fjøset med god drikke og mat. De vil også få et nummerert grafisk trykk pr år. Medlemskap i klubben har en kontingent.
Så er det kunstskolen, der jeg har lyst til å formidle min kunnskap til barn. Aldersspennet vil ligge på fra ca. 7 år til konfirmasjonsalder. Når de har lagd kunsten sin, vil jeg ha en utstilling på lik linje med andre utstillinger med presse til stede, blant annet. Vi må ta barna på alvor!
Til sommeren har vi tenkt å åpne en skulpturpark hvor vi setter bronseskulpturer på søyler rundt om i hagen!
Pluss fire utstillinger med ulike og spennende kunstnere. Andre etage i låven vil også bli utstillingslokale.
Hvis bare Corona (covid 19) tillater dette.


Hvor gammel er bedriften?
- Første åpning av galleriet og hagen var sommeren 2019.


Har bedriften noen utfordringer?
- Den største utfordringen vi har er kanskje å få folket hit, få i gang kunstklubben, få i gang kunstskolen og sette opp skulpturene.


Hvis du hadde vært ordfører for en dag, og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for Aures næringsliv?
- Da hadde jeg tatt fatt i det offentlige rom i Aure. Jeg ville lagd en samlingsplass for folket i form av en nydelig park med vann og skulpturer hvor barn kunne lekt med blant annet skateboard og en sitteplass/oppholdsrom for voksne, rett og slett lagd en samlingsplass.
Jeg hadde nok vært litt mer kritisk til hva som hadde blitt gjort i sentrum.
Vi tror at kultur og vakre opplevelser gir næring til å trives og bo.

 

Foto og intervju av Thea Nedresæter

0