Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

Høringsuttalelse fra ANF

 

I forbindelse med at fiskeri- og havbruksministeren har varslet en ny havbruksmelding, har ANF kommet med en høringsuttalelse.

 

Les alle høringutalelsene her.

 

 

Høringsutalelse fra ANF
0