Bedriftsbesøk Nekton Settefisk AS

Avdeling Sagosen - Aure

 

 

Siden Nekton sin oppstart på Smøla i 1996, har de vært innom oppdrett av både ål og torsk , før de landet på oppdrett av settefisk av laks. I 2011 valgte de og kjøpe anlegget i Sagosen.

 

Nekton har et visningsanlegg og visningssenter på Smøla, dette er det eneste av sitt slag i Møre og Romsdal. 
"Et visningssenter for havbruk skal gi deg kunnskap om havbruk som verdens mest bærekraftige storskala matproduksjon. I lokalene til visningssenteret vårt, som ligger i Gurisentret på Smøla, kan man oppleve og lære om lokalhistorie, laksens biologi, miljø og bærekraft, fôr, og teknologi. En 10 minutters RIB-tur fra hurtigbåtanløpet og visningssenteret kan en se laksen live i merdene og få informasjon om en av Norges fineste næringer, havbruksnæringen."

 

Vi fikk en trivelig prat med daglig leder Christian Wikan og Laila Baardset.

 

Hva er navnet på bedriften?

NEKTON settefisk AS

 

Hvor mange ansatte er dere?

Vi er til sammen 18 ansatte på settefisk, fordelt på 8 på Sagosen i Aure og 10 på Aunvågen på Smøla.


Totalt er vi 60 ansatte i konsernet, inkludert rederiet Eines AS

 

Hva driver bedriften med?

Vi produserer laksesmolt fra rogn frem til de er 300gr. I 2022 leverer vi til sammen 4 millioner smolt på begge anleggene.

 

Hvor gammel er bedriften?

Nekton startet på Smøla i 1996, da med ål – oppdrett, vi var også en runde innom torsk før vi startet med laks.

Vi kjøpte anlegget på Aure i 2011. Anlegget her ble bygd i 1976 av lokale oppdrettere fra Midt-Norge.

 

Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?

Vi bygger et biogass anlegg på Aure for rensing av avløpsvann fra settefisk produksjon. Tidligere gikk dette vannet på havet. Dette er en resurs vi kan bruke videre, gass til oppvarming og gjødsel til landbruk.

 

Hva er utfordringene for bedriften?

Vi selger over 80% av smolten eksternt. Det er en utfordring at vi ikke er helintegrert slik at vi kan bruke alt av vår egen smolt. Så vi jobber hele tiden mot å være best på markedet, slik at vi kan være mest mulige attraktive for kundene.

 

Hvorfor meldte du din bedrift inn i ANF?

Vi synes det er viktig å være del av et felles nettverk for bedrifter i kommunene vi har vår virksomhet.

 

Hva kunne du tenkt deg at ANF jobbet mer med/ blitt bedre på?

Både ANF og bedriftene kunne satt en mere konkret målsetting for næringsutvikling i Aure Kommune.

Vi kunne tenkt oss at ANF hadde organisert en felles næringslivsdag for og bli bedre kjendt med andre bedrifter i kommunen.

Kursing, som varme arbeider, truck og førstehjelp ville vært et fint tilbud fra ANF.

 

Hvis du hadde vært ordfører i Aure for en dag og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for næringslivet?

Fergefri talgsjøforbindelse og fastlandsforbindelse for Smøla .

 

 

 

 

 

Oversiktsbilde av sagosen og anlegget på smøla er tatt av K2 Filmproduksjon.

0