Bedriftsbesøk

Norsk Frysetørking AS

 

 

På Tustna, nærmere bestemt Nordheim, ligger Norsk Frysetørking AS.

Bedriften er ledende i Norge innen frysetørkingsteknologi, bygger frysetørker og utvikler frysetørkede produkter. Bedriften har ett tett samarbeid med Nortura, hvor de blant annet produserer Gilde Turmat. Mangel på ferdig regulert næringsareal i Aure gjorde at produksjonen av turmat til Nortura i stedet ble lagt til Otta slik at produksjonen kunne komme i gang. Aure kommune ervervet senere næringsarealet på Nordheim industriområde hvor ett nytt bygg nå står klart. Bygging og utvikling av utstyr og utvikling av produkter foregår på Nordheim. Når alt utstyr er på plass, vil det også bli  frysetørking/ leietørking i mindre skala også.

Vi fikk en prat med eier og daglig leder Tor Garshol.

 

Hva er navnet på bedriften?

Norsk Frysetørking AS

 

Hvor mange ansatte er dere?

Pr i dag er vi 4 ansatte i Aure. To på kontoret og to i produksjon

 

Hva driver bedriften med?

Akkurat nå er det mest produktutvikling og produksjon av produksjonsutstyr til frysetørking.

Etter hvert vil vi starte frysetørking/leietørking i mindre skala.

 

Hvor gammel er bedriften?

Bedriften ble startet i 2018, bygget på Aukan sto ferdig i 2020.

 

Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?

Vi har nylig inngått ett samarbeid med Haukeland universitetssjukehus om å utvikle teknologi for å produsere frysetørka blodplasma.  

Haukeland skal sikre at blodbankane i Noreg kan produsere eigen tørka blodplasma - Helse Bergen (helse-bergen.no)

 

Hva er utfordringene for bedriften?

Før kommunen ervervet industriområdet på Nordheim hadde vi store utfordringer med og finne byggeklart næringsareal. Resten av arealet på Nordheim er i realiteten alt kommunen har av byggeklart areal å tilby bedrifter som ønsker å etablere seg. Vi vil etter hvert øke bemanningen og ser at det kan bli utfordringer med å få tak i medarbeidere med riktig kompetanse.

 

Hva skal til for at du/dere melder din/deres bedrift inn i ANF?

Primært hadde jeg ønsket at det var en næringsforening i kommunen, gjerne felles med Heim. Slik det fremstår nå er rollene til ANF og Aure vekst uklare og ANF fremstår kanskje mer som handelsforening enn næringsforening.

 

Hva kunne du tenkt deg at ANF jobbet mer med/ blitt bedre på?

Uten å kritisere arbeidet som blir gjort kunne jeg tenkt meg at ANF favnet bredere, hovedfokus synes å være på handel og turisme.

 

Hvis du hadde vært ordfører i Aure for en dag og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for næringslivet?

Bare en?, da hadde jeg omorganisert Aure Vekst.


Fremfor å bare dele ut tilskudd burde resursene benyttes til tilrettelegging for næringslivet, videreføring av innspill fra næringslivet til politikerne, tilrettelegging/klargjøring av nye næringsareal, felles tiltak for næringslivet som kurs og bedriftsutviklingsprogram for eksisterende næringsliv, veiledning mot virkemiddelapparatet og offentlige myndigheter for eksisterende bedrifter og grundere, veiledning for grundere , besøke og følge opp eksisterende og nytt næringsliv synliggjøre deres utfordringer og utvikling mv.


I stedet for å bruke kommunens penger vil aktiv veiledning og bruk av fylkes/statens virkemiddelapparat føre til at næringslivet blir tilført midler utenfra, noe kommunekassa også vil nyte godt av.

 

 

0