DRIV Lederutviklingsprogram

En helt ny og spennende lederutviklingsreise.

 

 

Driv Nordmøre kombinerer fleksible digitale løsninger med fysiske samlinger der refleksjon og dybdelæring står i fokus.

Gjennom podcaster, varslinger, eksperimenter og læringsgrupper gir vi lederne lederutvikling som passer med en travel kalender på jobb og et hektisk familieliv.

 

Driv gjennomføres i Oslo, Bergen, på Nordmøre, i Hallingdal og i VR. Første samling for Driv Nordmøre gjennomføres i Kristiansund 4. september 2024.  

 

Vi har 7 samlinger gjennom året.

De varer fra tre til fire timer. 4 av dem er fysisk i Kristiansund og 3 er digitale.
På de digitale samlingene møtes deltakerne fra alle kullene.
I tillegg kommer  kortere møter i læringsteam satt sammen av 4-5 deltakere og en dedikert konsulent som følger teamet.   Fordi ledere ikke er solister, vil deltakerne ta med seg Driv ut i virksomheten, og virksomheten inn i Driv.  

 

Medlemsorganisasjoner i Vindel får 50% rabatt på lederutviklingsprogrammet. Ta kontakt med Vindel for mer info.

 

For mer info og påmelding .

Informasjon om AFF DRIV Nordnøre
0