Bedriftsbesøk Skipnes Mek. Verksted AS

I dag gikk turen til Skipnes Mek, der vi møtte daglig leder Espen Schei Fævelen.

 

 

Helt siden starten i 1984 har de reparert landbruksutstyr og biler i verkstedet på Skardsøya.

 

Hva er navnet på bedriften?

 

Skipnes Mek. Verksted AS

 

Hvor mange ansatte er dere?

 

Pr i dag er vi 4 ansatte.
Vi har ansatt en ny bilmekaniker som skal starte hos oss i slutten av November

 

Hva driver bedriften med?

 

Reparasjon av utstyr relatert til bil og landbruk.

 

Hvor gammel er bedriften?

 

Ole Skipnes startet i 1984. Så ble vi et AS i 1999.

 

Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?

 

Sett bort i fra at vi nettopp har ansatt en ny medarbeider, skjer det ikke noe nytt for øyeblikket.

 

Hva er utfordringene for bedriften?

 

Vi har hatt utfordringer med å skaffe folk. Dette har løst seg nå.

Ellers har vi rikelig med jobboppdrag, å lite utfordringer.

 

Hvorfor meldte du din bedrift inn i ANF?

 

Vi har vært medlem i ANF i mange år.
Vi synes det er viktig å støtte opp rundt lokalt næringsliv.
Så synes vi det er viktig at vi har noen som jobber i kulissene for næringslivet i Aure.

 

Hva kunne du tenkt deg at ANF jobbet mer med/ blitt bedre på?

 

Før ble det arrangert flere kurs rettet mot vår næring, det kunne vi tenkt oss at ANF kunne tilby igjen.

 

Hvis du hadde vært ordfører i Aure for en dag og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for næringslivet?

 

Det er lite en får gjort på en dag, men vi mener det skulle vært jobbet mere med å gjøre Aure til en attraktiv plass og bo.
Tilrettelegge for næringsliv ved for eksempel opparbeide flere tomter til næring.  Dette vil skaper flere arbeidsplasser, som igjen vil få folk til å ville bosette seg i kommunen
Gi mere støtte til nyetablerte og etablerte bedrifter, slik at det blir lettere og drive næring i Aure.

 

0