Næringslivsmøte

Aure Arena

 

 

 

28.august arrangerte vi, sammen med Aure Kommune, næringslivsmøte i Aure Arena.

 

Hovedtemaene for møtet var energi, samferdsel og næringsliv.

 

Første inn lnnlegg ble holdt av Iver Nordseth fra Nordre Nordmøre Bru-og Tunellselskap.
I sitt innlegg ble flere alternativer skissert for gode samferdselsløsninger som på sikt vil avløse fergene vi har i dag til Smøla og Kristiansund. De jobber også for at vi skal få på plass ferge til Hitra. 

 

Videre fikk vi en presentasjon av forskjellige energiløsninger:

Presentasjon fornybarstudie v/ Ocean Network – Daglig leder Nils Erik Pettersen 

 

Presentasjon fisjonskraft v/ IFE - Administrerende direktør Institutt for energiteknikk, Nils Morten Huseby 

 

Presentasjon fusjonskraft  v/ Equinor - Seniorrådgiver Fusion Energy, Kjetil Skaugset 

 

Presentasjon Gasskraft. Hvilke tekniske og kommersielle utfordringer hindrer bruk av norsk naturgass til strømproduksjon i Norge? V/ Equinor- Trond Austrheim  

 

Presentasjon Norges Energifremtid  v/ Det Norske Veritas - Forskningsleder for energiomstilling i DNV, Sverre Alvik 

 

Etter en kjapp pause fikk vi representanter fra alle de politiske partiene i Aure opp på scenen.

Høyre: Henning Torset

Miljøpartiet de grønne: Monika Wessel

Kristelig folkeparti : Morten Finset Ingvaldsen

Arbeiderpartiet: Hanne Berit Brekken

Fremskritspartiet: Einar Ørbog

Senterpartiet : Jan Einar Gjerde og Stine Wigum Hagen.

Moderator Jan Erik Larsen styrte debatten med stø hånd, og fikk politikerne til og besvare spørmål om både kraft, næringsliv og samferdsel. 

 

En stor takk til forelesere og politikere som stilte opp på dette møtet.

 

0